Novinky

27.05.2021 https://ddmslavicin.iddm.cz/

Přihlášení do klientského centra DDM Slavičín.

19.08.2020 https://slavicinddm.rajce.idnes.cz/

Fotogalerii najdete na rajčeti DDM .

Zaměstnanci

ŘEDITELKA

IVANA FOJTÍKOVÁ
- Školský management, Řízení volnočasových aktivit
OSVĚDČENÍ
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Ředitel školy a školského zařízení - výkon práv a povinností zaměstnavatele
Manažerská komunikace a argumentace
Bezpečné provozování dětských hřišť a sportovišť- odpověsnost provozovatelů
Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, jejich tvorba a správné použití, aktuální stav
Síťování služeb pro děti a jejich rodiny
Kurz práce na PC
Základy daňové evidence
Základy keramické práce I, II
Keramika - další techniky a způsoby dekorace III
Tvořivá hra a její začlenění do ŠVP
Kurz pro pracovníky v sociálních službách
Asistent pedagoga
Bazální stimulace
Speciální pedagogika zaměřená na problematiku osob se zrakovým postižením
Arteterapie - využití artefaktu při práci s žáky a studenty
Výtvarné dílny - textilní tvoření, kouzelná lahvička
Jóga s dětmi
Základy koučování
Výtvarné kouzlení s námi a jinak
Orientace a poradenství v soc. službách
První pomoc, BOZP a PO


PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

Mgr. Aneta Kolínková

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU, EKONOMICKÝ REFERENT

EVA TALACHOVÁ
- Studium pedagogiky - přímá kompletní pedagogická činnost
OSVĚDČENÍ
Asistent pedagoga
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti - Metoda 3T
Bezpečné provozování dětských hřišť a sportovišť
Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, jejich tvorba a správné použití, aktuální stav
Základy koučování

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

Veronika Vostrá
- Studium pedagogiky volného času, přímá kompletní pedagogická činnost